0(532) 063 86 14

Sosyal Medyada Biz}

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Bizim İşimiz...
Elit OSGB Mayıs 2013'te alanlarında yetkin İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri tarafından Mecidiyeköy'de kuruldu. OSGB olarak A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri ile İstanbul'da İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet vermekteyiz.
İletişime Geçin

Sıkça Sorulan Sorular

AKLINIZDA SORU İŞARETİ KALMASIN
Siz değerli ziyaretçilerimiz için sıkça karşılaştığımız soruları derledik ve cevapları ile birlikte bilginize sunduk.
OSGB nedir ?
İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren ; ya çalışanları arasından İş Güvenliği Uzmanı ,İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli (Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve on ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde) görevlendirir ya da bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirilebilir. OSGB’ler bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuştur.
ELİT OSGB'de hangi hizmetler verilir ?
OSGB’lerde mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmaya yönelik çalışmaları da kapsayacak şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla ,
OSGB hizmeti almak yasal zorunluluk mu ?
“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve bağlı yönetmelikleri işvereni, çalışanları işle ilgili sağlık ve güvenliklerinin korunmasıyla yükümlü kılmaktadır.Bu amaçla işveren ya çalışanları arasından gerekli şartlara haiz personel (İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi,Diğer Sağlık Personeli) görevlendirir ya da OSGB’lerden hizmet alır.
OSGB ile çalışmanın avantajı nedir ?
OSGB’lerden hizmet aldığınızda İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi ,Sağlık Personeli istihdam etmek zorunda kalmazsınız.Böylece personel giderleriniz azalır.(Kıdem,İhbar Tazminatları,Sosyal Sigorta Giderleri vs.)
Neden ELİT OSGB ile çalışmalıyım ?
bekleniyor...
İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile OSGB arasındaki fark nedir ?
İSGB (İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi), işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan,gerekli donanım ve personele sahip birimdir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri nelerdir ?
İşveren çalışanlarına aşağıdaki konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri yasal zorunluluk mudur ?
15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ‘’ uyarınca işveren, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almasını sağlamakla yükümlüdür.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri için yenileme süresi nedir ?
Çalışma yeri , iş değişikliği ,iş ekipmanlarının değişmesi ,yeni teknoloji uygulanması gibi durumlarda ; iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde; herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara işe başlamadan önce eğitim verilir veya tekrarlanır.
İş Güvenliği Çalışan Temsilcisi nasıl belirlenir ?
Çalışan temsilcisinin, işyerinde sendika yoksa çalışanlar arasından seçimle belirlenmesi esastır. Bunun için işveren tarafından aday başvuruları için en az 7 gün önceden duyuru yapılır.
Periyodik sağlık muayeneleri neledir ? Yenileme Süresi Nedir ?
Çalışanların yaptıkları işe ve işyerinin özelliğine göre periyodik muayeneleri değişkenlik gösterir. Bu muayene ve tetkikler çalışan sağlığının geliştirilmesi ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çok önemlidir.
Risk Değerlendirmesi nedir, hangi sürelerde yapılır ?
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.
Acil Durum Planı nedir, hangi sürelerde yapılır ?
İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.