0(532) 063 86 14

Sosyal Medyada Biz}

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Bizim İşimiz...
Elit OSGB Mayıs 2013'te alanlarında yetkin İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri tarafından Mecidiyeköy'de kuruldu. OSGB olarak A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri ile İstanbul'da İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet vermekteyiz.
İletişime Geçin

Ürünler

OSGB olarak, bünyemizde bulunan kendi alanında yılların deneyimi birikmiş Mühendis ve Teknik elemanlardan oluşan İş Güvenliği Uzmanları ekibimiz ile işletmelere İş Güvenliği alanında anında pratik ve rantabl çözümler ile çeşitli hizmet sunulmaktadır. İşyerinin periyodik olarak denetlenmesi ve raporlanması İş Güvenliği...
Elit OSGB olarak, bünyemizde bulunan değişik Tıp branşlarındaki İşyeri Hekimlerimiz ve deneyimli İşyeri Hemşirelerimiz ile İş Sağlığı alanında çeşitli hizmetler sunulmaktadır. İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin yapılması Çalışanlara genel sağlık...
Elit OSGB bünyesinde yer alan değişik uzmanlık alanlarında yılların deneyimine sahip İşyeri hemşireleri/Diğer Sağlık Personelleri İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak ve aşağıdaki hizmetleri vermektedir;...
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 6331 sayılı yasa gereği işletmeler çalışanlarına düzenli olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çeşitli eğitimler vermek zorundadır. Elit OSGB olarak işletmelerdeki kazaların önüne geçebilmek ve daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratabilmek için İş Güvenliği...
İş yerlerinde kullanılan kaldırma araçları ve basınçlı kapların yönetmeliklerde belirlenen zaman aralıklarında periyodik olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca çalışma ortamındaki gürültü ve toz gibi çevresel faktörlerin belirlenmesi için çeşitli ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Elit OSGB olarak, alanında kendini kanıtlamış Bakanlık onaylı çözüm...
Elit OSGB olarak hazırlamış olduğumuz hemen hemen her sektördeki sayısız Risk Değerlendirme raporunun getirdiği deneyim ile hizmet sunmaktayız. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği işletmelerin hazırlamak zorunda olduğu Risk değerlendirmesi tüm işyerlerinde kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama,...
İş yerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp; Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek, Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek, Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak, Acil durumların...
İşe Giriş Sağlık Raporu ve Periyodik Muayene 6331 Sayılı  İş Güvenliği Kanunu Gereği İşveren; Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır; İşe girişlerinde. İş değişikliğinde. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle...